FineAppTech

Cú đêm – lọc màn giảm mỏi mắt

Cú đêm – lọc màn giảm mỏi mắt

  • 08/08/2015 13:56

Night Owl là một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn bảo vệ mắt khi sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh thường xuyên vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu ánh sáng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com