FineRecovery

RecoveryDesk

RecoveryDesk

  • 03/08/2015 15:00

RecoveryDesk là ứng dụng nhỏ cho phép bạn khôi phục lại tập tin bị mất hoặc bị xóa trừ ổ cứng của bạn chỉ với một nhấp chuột.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com