Fineseed, inc

DecoBlend-Ảnh ghép biên tập

DecoBlend-Ảnh ghép biên tập

  • 10/08/2015 20:22

DecoBlend là ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho phép người dùng chỉnh sửa những bức hình đã lưu trong album hoặc chụp từ camera. Rất đơn giản, bạn có thể chỉnh sửa ảnh với những hiệu ứng như graffiti, stamp, filter (trắng, đen hoặc sepia) và khung, ví như chèn chữ trên ảnh bằng trình chỉnh sửa ảnh này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com