FireCore, LLC

Infuse ~ an elegant video player for all your media

Infuse ~ an elegant video player for all your media

  • 12/03/2016 19:02

Infuse for iOS là ứng dụng trình phát video cao cấp và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Infuse hỗ trợ hầu hết các định dạng file đa phương tiện hiện có với chất lượng âm thanh và hình ảnh ở mức xuất sắc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com