FISHLABS

Galaxy on Fire™ – Alliances

Galaxy on Fire™ – Alliances

  • 09/08/2015 11:47

Galaxy on Fire – Alliances for iOS (gọi tắt là GOFA) là tựa game chiến thuật MMO đặc sắc trên nền tảng đồ họa 3D chân thực tới từng chi tiết, được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com