Fitzgerald

Image Puzzle

Image Puzzle

  • 11/08/2015 04:29

Image Puzzle là trò chơi ghép tranh đơn giản nhưng đầy thử thách. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển các miếng ghép để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.


Diving Penguin

Diving Penguin

  • 11/08/2015 04:28

Diving Penguin là trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là đánh bắt cá để ghi điểm. Bạn bắt được càng nhiều cá thì điểm của bạn càng cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com