FJ Softwaredevelopment

MyPhoneExplorer Client

MyPhoneExplorer Client

  • 08/08/2015 00:21

MyPhoneExplorer Client 1.0.14 là một công cụ có cách thức hoạt động tương đối khác so với các ứng dụng trên khi bạn có thể sao lưu Contacs, SMS, Call sang máy tính PC. Điều này đồng nghĩa bạn có thể dễ dàng đồng bộ các dữ liệu chứa trên điện thoại và máy tính mọi lúc mọi nơi. Để sử dụng được công cụ này, bạn cần cài một bản trên Android, và một bản trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com