Flash2x

Flash2X Flash Player

Flash2X Flash Player

  • 29/06/2015 10:03

Flash2X Flash Player là chương trình giúp bạn duyệt các tập tin Flash một cách nhanh chóng và dễ dàng đa chức năng, tiện dụng, nhỏ gọn hoàn toàn miễn phí


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com