Fleksy

Fleksy + GIF Keyboard

Fleksy + GIF Keyboard

  • 08/08/2015 14:40

Fleksy + GIF Keyboard là ứng dụng bàn phím mang tính đột phá cho những người đang sử dụng thiết bị có màn hình cảm ứng. Phần mềm này sẽ thay đổi cách bạn nhập văn bản từ trước đến nay. Người dùng có thể tải và trải nghiệm một cách gõ văn bản mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com