Flipdog Solutions, LLC

MailDroid – Free Email App

MailDroid – Free Email App

  • 09/08/2015 09:42

MailDroid là ứng dụng email IMAP Idle và POP3 thay thế cho ứng dụng email mặc định.


Easy Cloud Print

Easy Cloud Print

  • 08/08/2015 00:42

EasyPrint là ứng dụng hỗ trợ in ấn quảng cáo cho phép người dùng in tài liệu của họ với các thiết bị Android trên Google Cloud.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com