FlipSide5, Inc.

Touch Hockey: FS5 (FREE)

Touch Hockey: FS5 (FREE)

  • 16/08/2015 15:20

Touch Hockey: FS5 Free for iOS là trò chơi khúc côn cầu độc đáo và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com