Florian Draschbacher

Fast File Transfer

Fast File Transfer

  • 10/08/2015 01:37

Cuối cùng thì các thiết bị Android đời thấp cũng có thể gửi file với tốc độ nhanh chóng. Fast File Transfer for Android là ứng dụng thay thế cho việc gửi file qua Bluetooth. Ứng dụng này sử dụng Wi-Fi Tethering để thiết lập kết nối giữa các thiết bị mà không cần Internet. Nhờ tốc độ thực hiện cao, công nghệ này đặc biệt dùng để gửi những file có kích thước lớn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com