Flowboard

FlowVella: Presentation App

FlowVella: Presentation App

  • 05/08/2015 00:56

Flowboard – Touch Publishing for iPad cung cấp cho người dùng máy tính bảng iPad một ứng dụng thiết kế bài thuyết trình chuyên nghiệp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com