Fluffy Delusions

Extensive Notes – Notepad

Extensive Notes – Notepad

  • 09/08/2015 19:15

Extensive Notes là ứng dụng tạo ghi chú tuyệt vời và đầy đủ tính năng dành cho nền tảng Android. Nó bao gồm những lựa chọn ghi chú chuẩn, chuyển đổi đơn vị, đồng hồ đếm giờ, máy tính, công cụ quản lý danh sách mua sắm, dự báo thời tiết, công cụ đa phương tiện, Google translate, khả năng xuất và nhập dữ liệu từ/tới thẻ nhớ SD,…. Ứng dụng này còn hơn cả một ứng dụng ghi chú thông thường với rất nhiều công cụ khác nhau nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp hàng ngày.


Classic Notes Lite – Notepad

Classic Notes Lite – Notepad

  • 09/08/2015 18:17

Classic Notes được xây dựng với những nguyên tắc rất đơn giản giống như Extensive Notes nhưng với phương pháp tiếp cận đơn giản hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com