Fluik

Office Jerk

Office Jerk

  • 12/03/2016 18:39

Office Jerk for iOS là tựa game vui miễn phí trên iPhone/iPad với mục tiêu giúp người chơi xả stress hiệu quả sau những giờ làm việc căng thẳng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com