Flying Code Ltd

AroundMe

AroundMe

  • 16/08/2015 02:00

AroundMe phép bạn nhanh chóng tìm kiếm các thông tin cần thiết tại địa phương mà bạn chọn. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc mất thời gian tìm các trạm xăng, cửa hàng tạp hóa, địa điểm đặt ATM, rạp chiếu phim… AroundMe có thể định vị địa điểm qua từ khóa tìm kiếm và cung cấp cho bạn một bản đồ chi tiết để hướng dẫn đường đi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com