Flyingbee Software Co., Ltd.

PDF to JPEG

PDF to JPEG

  • 07/08/2015 12:47

PDF to JPG for iOS là ứng dụng chuyển đổi PDF sang ảnh JPG cho iPhone/iPad.


PDF to Text by Feiphone – Extract Text from PDF file

PDF to Text by Feiphone – Extract Text from PDF file

  • 07/08/2015 12:44

PDF to Text for iOS là một tiện ích được thiết kế để chiết xuất văn bản từ file Adobe PDF phục vụ cho việc sử dụng trong các ứng dụng khác của iPhone/iPad.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com