FlyJam

Người phiên dịch tức thì

Người phiên dịch tức thì

  • 08/08/2015 23:07

Instant Translator for Android biến điện thoại smartphone và máy tính bảng Android của bạn thành một công cụ biên dịch đoạn văn bản giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com