Focusware

Mobile Alarm System Lite

Mobile Alarm System Lite

  • 08/08/2015 17:04

Mobile Alarm System là hệ thống chống trộm với rất nhiều tính năng. Nó giúp bảo vệ điện thoại của bạn khỏi kẻ trộm, những kẻ thường tò mò đời sống riêng tư hay chỉ đơn giản là để giải trí. Bên cạnh việc phát ra âm thanh cảnh báo, ứng dụng còn có khả năng âm thầm chụp ảnh, gửi email hoặc tin nhắn hay gọi điện cho ai đó. Người dùng có thể sử dụng Mobile Alarm System để:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com