FONTERRA BRANDS VIETNAM CO., LTD

GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

  • 29/07/2015 22:29

“Bảo bối” kỳ diệu gắn kết mẹ bầu và bé yêu trong suốt hành trình 40 tuần mang thai. Các chức năng chính:


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com