Fookes Software

NoteTab Light

NoteTab Light

  • 14/07/2015 15:00

NoteTab Light là chương trình này bao gồm những tính năng tương tự với Notepad của Windows


Aid4Mail

Aid4Mail

  • 24/06/2015 14:42

Aid4Mail là phần mềm chuyển đổi mail nhanh chóng và chính xác, bao gồm 3 lĩnh vực chính: tích hợp email, dò tìm email và lưu trữ email.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com