Force Interactive

GiGi

GiGi

  • 09/08/2015 11:06

Luôn giữ kết nối bảo mật với GiGi for Android từ bất kỳ nơi nào và ngay lập tức có khả năng giữ liên lạc qua tin nhắn, gửi ảnh, video và email. Tất cả những việc này đều được thực hiện mà không phải lo ngại về việc tin nhắn của mình bị tấn công, trộm hoặc đơn giản là người khác xem mà chưa được phép của mình. Giữ kết nối ở bất kỳ nơi nào trên thế giới từ bất kỳ thiết bị di động nào hoặc trực tiếp từ trang web www.gogigi.com!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com