Fork Ltd.

Prey Anti Theft – Security, Tracking and Find your iPhone or iPad

Prey Anti Theft – Security, Tracking and Find your iPhone or iPad

  • 16/08/2015 07:12

Prey Anti-Theft là một mã nguồn mở, nền tảng chống trộm trên iPhone. Prey cho phép bạn theo dõi tất cả các thiết bị của mình một cách dễ dàng ở mọi nơi. Với ứng dụng này, bạn có thể theo dõi và tìm kiếm thiết bị của mình nếu nó bị mất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com