Foursquare

Swarm by Foursquare

Swarm by Foursquare

  • 11/08/2015 03:38

Swarm là ứng dụng mới nhất của Foursquare, là cách nhanh nhất để duy trì và gặp gỡ bạn bè. Với Swarm, bạn có thể dễ dàng xem bạn bè ở gần và tụ tập hẹn hò ngay sau đó.


Foursquare – Best City Guide

Foursquare – Best City Guide

  • 11/08/2015 02:18

Với ứng dụng Foursquare for Android, người dùng có thể check in vào tất cả các hangout và giữ liên lạc với bạn bè. Đây là cách tuyệt vời để khám phá ra địa điểm mới khi đi du lịch cùng khả năng kiếm được giảm giá, deal đặc biệt ở lĩnh vực nào đó. Không chỉ vậy, ứng dụng này còn cung cấp cách tuyệt vời để nhận (và gửi) lời khuyên ngắn về địa điểm nào đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com