FoxFi Software

FoxFi (WiFi Tether w/o Root)

FoxFi (WiFi Tether w/o Root)

  • 10/08/2015 04:35

Biến chiếc điện thoại Android trở thành điểm phát Wifi miễn phí – không yêu cầu root hoặc kế hoạch sử dụng tiết kiệm. Người dùng có thể kết nối từ bất kỳ máy tính hoặc máy tính bảng nào hay thậm chí là game console. Điểm truy cập được mã hóa với bảo mật WPA2.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com