Foxit Software Inc.

Foxit MobilePDF – PDF Reader

Foxit MobilePDF – PDF Reader

  • 08/08/2015 14:13

Foxit MobilePDF for Android là một công cụ hữu ích, cung cấp cho bạn cách tốt nhất để truy cập, quản lý và chia sẻ file PDF một cách dễ dàng trên máy tính bảng hoặc điện thoại Android. Phần mềm này sẽ mang đến cho người dùng nhiều tính năng tuyệt vời để xem tài liệu PDF một cách trực tiếp. Foxit MobilePDF for Android sử dụng công nghệ đọc và xử lý file PDF giống như Foxit Reader. Hiện tại, với Foxit MobilePDF for Android, bạn có thể thoải mái đọc tài liệu PDF của mình bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu.


Foxit MobilePDF Business

Foxit MobilePDF Business

  • 08/08/2015 10:51

Foxit MobilePDF with RMS for Android là phần mềm đọc và chỉnh sửa PDF trên Android với tính năng cao cấp cho phép xem các tệp PDF có bản quyền. Cụ thể, công cụ này được phát triển để nhắm vào nhóm đối tượng người dùng muốn tích hợp Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) với yêu cầu quản lý quyền xử lý tài liệu PDF của họ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com