FPT Software

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

  • 08/08/2015 15:23

Vietnamairlines cho Android là chương trình Bông sen vàng của Vietnam Airline, cung cấp cho người nhiều lợi ích như tra cứu thông tin chuyến bay, đặt vé và nhiều ưu đãi khác ngay trên thiết bị di động của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com