Framentos

6th Sense (Alarm Clock)

6th Sense (Alarm Clock)

  • 09/08/2015 19:06

6th Sense for Android là ứng dụng đồng hồ báo thức thông minh, mang tính cách mạng. Nhờ việc sử dụng cảm biến ánh sáng, âm thanh và di chuyển, ứng dụng này giờ đây có thể tự động phát hiện việc người dùng có thức dậy thực sự hay không.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com