Frankly, Co.

Muzy: Photo Editors, Collages, and More

Muzy: Photo Editors, Collages, and More

  • 16/08/2015 10:00

Muzy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cải tiến, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Frankly Chat – Free, Private Text Messaging App

Frankly Chat – Free, Private Text Messaging App

  • 09/08/2015 04:43

Trải nghiệm ứng dụng mạng xã hội cải tiến mang tên Frankly Chat for iOS – phương pháp duy nhất để tán gẫu với bạn bè an toàn và riêng tư. Dịch vụ được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com