Freadware

Angry Space Defender

Angry Space Defender

  • 13/08/2015 00:07

Angry Space Defender là trò chơi hấp dẫn dành cho điện thoại và máy tính bảng Android, được thiết kế dựa trên trò chơi cổ điển Astroids, nhưng có nhiều kẻ thù hơn, nâng cấp giao diện và boss mới cứ mỗi mười giai đoạn. Trò chơi cung cấp cho bạn khả năng nâng cấp vũ khí với các credit thu được trong trò chơi và chia sẻ bảng điểm cao nhất của mình với tất cả người chơi trên toàn thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com