Free Download Manager

Free Download Manager

Free Download Manager

  • 25/06/2015 15:56

Free Download Manager (FDM) hỗ trợ download video, tải nhạc, game, tài liệu… một cách dễ dàng, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com