Frequency

Frequency ~ Watch Videos like TV

Frequency ~ Watch Videos like TV

  • 06/08/2015 21:59

Frequency for iOS là một ứng dụng giải trí thú vị và miễn phí trên nền tảng iOS, nơi bạn có thể xem nhiều video hấp dẫn dưới dạng kênh truyền hình và được cập nhật thường xuyên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com