Freshdevices

Fresh Video Downloader

Fresh Video Downloader

  • 29/06/2015 15:48

Fresh Video Downloader là một công cụ được dùng để tải bất kì một video nào từ YouTube và các nguồn video khác về máy tính của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com