Freshney

Periodic Table Classic

Periodic Table Classic

  • 23/07/2015 15:25

Periodic Table Classic (PTE) là phần mềm dành cho các thí sinh luyện thi môn Hóa học.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com