Friendly App Studio

Friendly for facebook + messenger

Friendly for facebook + messenger

  • 19/08/2015 08:01

Friendly for iOS là ứng dụng thay thế tuyệt vời cho cả Facebook và Facebook Messenger, cho phép người dùng tương tác mạng xã hội, gửi tin nhắn, gọi điện… trên một giao diện mới lạ và cải tiến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com