fringland

fring Free Calls, Video & Text

fring Free Calls, Video & Text

  • 09/08/2015 11:53

Ngay cả khi bạn chưa bao giờ sử dụng ứng dụng miễn phí Fring để tạo cuộc gọi VoIP hoặc cuộc gọi 2 chiều bằng cách sử dụng Skype hoặc dịch vụ SIP, đây vẫn là chương trình chat với bạn bè trên nhiều tài khoản IM. Fring nhanh chóng lấy danh sách liên lạc từ sổ địa chỉ để bạn có thể chọn để chat, gọi điện hoặc tạo một cuộc gọi video – lựa chọn cuối cùng dựa vào bộ vi xử lý của bạn nhanh như thế nào và dịch vụ chat của bạn có hỗ trợ cuộc gọi video hay không. Bạn sẽ có khả năng chat trên GoogleTalk, ICQ, Yahoo, Windows Live Messenger (MSN) và AIM, cũng như xem các message từ Twitter. Không giống với Fring trên các nền tảng điện thoại khác, ứng dụng này không hỗ trợ chia sẻ ảnh và file.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com