Frojo Apps

Loy – Virtual Pet Game

Loy – Virtual Pet Game

  • 13/08/2015 06:20

Loy là con thú cưng ảo ngoài hình tinh. Nhiệm vụ của bạn đơn giản là cho Loy ăn, yêu, chơi, mua sắm… Loy không chỉ đáng yêu mà nó còn là một thành viên trong gia đình Frojo Family, là cháu trai của Moy. Loy có nhiều đặc điểm khác với thú nuôi ảo thông thường.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com