Frost Apps

Elegant Task Killer

Elegant Task Killer

  • 09/08/2015 22:46

Elegant Task Killer là ứng dụng cho phép tắt các tiến trình không cần thiết hiệu quả, tiêu thụ rất ít tài nguyên CPU và bộ nhớ.


Epic Task Killer

Epic Task Killer

  • 09/08/2015 22:43

Epic Task Killer là ứng dụng tắt các tiến trình đang chạy trên điện thoại một cách dễ dàng và nhanh chóng.


Elegant Notepad

Elegant Notepad

  • 08/08/2015 02:01

Elegant Notepad là ứng dụng cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa các ghi chú rất dễ dàng và nhanh chóng trên điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com