Frozen Gun Games

Freeze!

Freeze!

  • 12/08/2015 03:34

Thật là một ngày tuyệt vời cho vị anh hùng ẩn danh của chúng ta, ít nhất là tới giây phút anh ta cào bởi người anh ta yêu thương bằng chiếc móc sắc đầy nguy hiểm. Bị khóa trong một căn phòng chật hẹp ở một hành tinh rất, rất xa xôi, vị anh hùng của chúng ta chỉ biết đắm mình trong thất vọng và đành bỏ mặc số phận của mình. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của bạn, anh ấy sẽ vượt qua được trọng lực, xoay chuyển thế giới và thậm chí là trốn thoát. Hãy cùng tham gia vào trò chơi trí tuệ Freeze for Android!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com