FruitMobile

Bluetooth Firewall

Bluetooth Firewall

  • 08/08/2015 15:47

FruitMobile Bluetooth Firewall sẽ bảo vệ thiết bị Android chống lại tất cả các loại hình tấn công bluetooth. Nó sẽ hiển thị thông báo khi có bất kì hành động nào liên quan tới bluetooth. Người dùng còn có thể quét thiết bị và dò tìm các ứng dụng có khả năng bị tấn công bởi bluetooth. Vậy nên nếu bạn đã cài đặt một ứng dụng mã độc, đây chính là thời điểm để dò tìm và tháo gỡ nó.


Bluetooth Transfer

Bluetooth Transfer

  • 07/08/2015 23:27

Truyền file/ứng dụng qua bluetooth rất dễ dàng nhờ trợ giúp của ứng dụng này. Một ứng dụng quản lý file có thể sử dụng để duyệt và quản lý file qua các thiết bị bằng Bluetooth File Transfer Profile (FTP). Không cần kết nối Internet và không có quảng cáo khi sử dụng ứng dụng này. Để kết nối các dịch vụ từ xa và duyệt file hệ thống của chúng, thiết bị từ xa nên chạy một bluetooth FTP server hoặc ứng dụng này – có một bluetooth FTP server được tích hợp sẵn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com