Funny Android Games

Backup Master history keeper

Backup Master history keeper

  • 09/08/2015 21:45

Backup Master là ứng dụng mạnh mẽ, có thể sao lưu và phục hồi tất cả các ứng dụng trên điện thoại. Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể sao lưu tin nhắn SMS, MMS, bookmark, bản ghi cuộc gọi, cài đặt hệ thống, báo thức, ứng dụng. Backup Master hoạt động rất nhanh, người dùng chỉ cần chạm vào một số nút và nó sẽ bắt đầu hoạt động. Khi ứng dụng này hoàn thành việc sao lưu, người dùng không cần phải khởi động lại máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com