Funtactix

The Hunger Games Adventures

The Hunger Games Adventures

  • 12/08/2015 07:09

The Hunger Games Adventures là game phiêu lưu chính thức của The Hunger Games: Catching Fire, bộ phim bom tấn trên toàn cầu được đánh giá cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com