Funtomic

Chicken Boy

Chicken Boy

  • 12/08/2015 06:39

Hãy sẵn sàng xỏ vào đôi giày của Chicken Boy và chơi một trong những game hành động hay nhất trong năm. Chicken Boy là trò chơi về ưu tiên những gì quan trọng nhất ở một thời điểm nào đó. Nhìn chung, nó giống như một trò chơi tập trung vào việc ném trái cây vào một con quái vật nào đó, nhưng thực tế, đó là bài học về cách giải quyết vấn đề.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com