Funzio, Inc

Knights & Dragons: Epic Fantasy Role Playing Game with Monsters, Heroes & PvP Action

Knights & Dragons: Epic Fantasy Role Playing Game with Monsters, Heroes & PvP Action

  • 16/08/2015 14:22

Knights & Dragons: Rise of the Dark Prince là trò chơi RPG miễn phí dành cho iPhone, iPad, và iPod touch, nơi đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu thời trung cổ tại vương quốc Fantastical, một vùng đất yên bình đã bị tàn phá bởi Hoàng Tử Bóng Đêm và quân đội của hắn. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là cứu lấy vương quốc bằng cách chiến đấu với những con quái vật nguy hiểm trên khắp đất nước.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com