Future Bits Ltd.

InstaMessage

InstaMessage

  • 09/08/2015 11:49

Mạng xã hội Instagram đang ngày càng trở nên phổ biến. Khá nhiều người đã chọn cách sử dụng nền tảng này để kết nối với bạn bè của mình. Tuy nhiên, một điểm trừ nho nhỏ của Instagram khiến cho nền tảng này vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm của một phương tiện kết nối mọi người là hạn chế về mặt giao tiếp cá nhân. Bạn vẫn có thể bình luận trên ảnh Instagram của bạn bè mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói chuyện riêng tư với họ, một cuộc hội thoại chỉ có hai người? Rất tiếc, Instagram vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu này của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com