Futuremark Oy

3DMark – The Gamer’s Benchmark

3DMark – The Gamer’s Benchmark

  • 08/08/2015 11:25

Benchmark thiết bị Android của bạn với ứng dụng 3DMark for Android, ứng dụng kiểm tra khả năng hoạt động phổ biến nhất thế giới hiện nay. Benchmark là một loạt các phép đo để đánh giá hiệu năng và mức độ xử lí của các thành phần khác nhau trong thiết bị.


3DMark

3DMark

  • 07/08/2015 20:47

3DMark for iOS là một ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn miễn phí để đo lường công năng của thiết bị trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com