FutureMind

Weblock – AdBlock for apps and websites

Weblock – AdBlock for apps and websites

  • 07/08/2015 21:27

Weblock for iOS là ứng dụng chặn quảng cáo hiệu quả trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch, được cung cấp với mức giá chỉ $1.99 trên cửa hàng App Store.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com