Fyusion

Fyuse – 3D Photos

Fyuse – 3D Photos

  • 20/11/2015 16:59

Fyuse for iOS là công nghệ làm ảnh 3D mới, cải tiến và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Với thao tác nghiêng thiết bị sang trái và phải, người dùng iOS có thể chiêm ngưỡng ảnh 3 chiều góc rộng và sống động như thật.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com