G-GEE GAMES

Monsters vs. Humans Games Free

Monsters vs. Humans Games Free

  • 11/08/2015 08:59

Bạn sẽ điều khiển con quái vật như ma cà rồng, Frankenstein, và Wolfman để đánh bại tất cả những con người. Tuy nhiên, những con người sẽ chiến đấu trở lại với kỹ năng đặc biệt và sẽ tấn công quái vật của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com