G8R Software LLC

CaptureAudio & Notes – Record & Type – Free

CaptureAudio & Notes – Record & Type – Free

  • 08/08/2015 01:53

CaptureAudio Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng ghi âm và ghi chú bằng giọng nói hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com